Uniwersytet Młodzieżowy z siedzibą w Warszawie

ul. Nowogrodzka 50/54
00-695 Warszawa

Dojazd do Siedziby Uczelni
Tramwaje: 6, 7, 9, 22, 24, 25
Autobusy: 100, 117, 127, 128, 131, 158, 175, 501, 507, 517, 519, 521, 522, 525
Metro: M1

Należy wysiąść na przystanku Centrum lub Dworzec Centralny.

Uniwersytet Młodzieżowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000888937

NIP: 525 285 53 01
REGON: 388439376

Last modified: Friday, 2 February 2024, 9:00 AM